____________________________________________________________________________________________.

Cuprins

  1. Pedagogie și elemente de psihologia educației pentru obținerea definitivării în învățământ
  2. Pedagogie și elemente de psihologia educației pentru obținerea gradului didactic II
  3. Pedagogie și elemente de psihologia educației pentru obținerea gradului didactic I
  4. Legislație/Informații utile
  5. Subiecte date în diferite centre începând cu anul 2008
  6. Bibliografie