____________________________________________________________________________________________.

0. Programe de pedagogie

Programele de pedagogie se gasesc aici in arhiva http://www.old.edu.ro/download/prreviz.zip .

Programa pedagogie pt gradul II


I. EDUCATIA SI PROBLEMATICA LUMII CONTEMPORANE. SCOALA ROMANEASCA IN PRAGUL MILENIULUI III

1. Educatie si societate. Dimensiunea educativa a dezvoltarii economico-sociale si culturale.
2. Caracterul prospectiv al educatiei.
3. Educatia permanenta. Concept, factori determinanti, continuturi, metodologie. Relatia educatie-autoeducatie.
4. Noile educatii (educatia pentru democratie si drepturile omului, ecologica, antreprenoriala, pentru sanatate, interculturala pentru timp liber s.a).
5. Inovare si reforma in invatamantul romanesc. Politici si programe educationale.

BIBLIOGRAFIE

Agentia Nationala Socrates, Combaterea esecului scolar: o provocare pentru constructia europeana, Bucuresti, Editura Alternative, 1996.
Birzea, C., Arta si stiintele educatiei, Bucuresti, EDP, 1995.
Birzea, C., Reforme de invatamant contemporane. Tendinte si semnificatii, Bucuresti, EDP, R.A. 1976.
Barzea, C., (coord.), Reforma invatamantului in Romania: conditii si perspective, Bucuresti, Institutul de Stinte ale Educatiei, 1993
Botkin, J., W., Elmandjra, M., Malita, M., Orizontul fara limite al invatarii, Bucuresti, Editura Politica, 1981.
Dave, R.H. (subred), Fundamentele educatiei permanente, Bucuresti, EDP, 1991.
Cristea, S., Fundamentele pedagogice ale reformei invatamantului, EDP, 1994
De Peretti, A., Educatia in schimbare, Iasi, Editura Spiru Haret, 1996.
Faure, E., (si colab.), A invata sa fii. Un raport UNESCO, Bucuresti, EDP, 1982.
Marga, A., Educatia in tranzitie, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1999.
Miroiu, A., (coord.), Invatamantul romanesc azi. Studii de diagnoza, Iasi, Editura Polirom, 1998.
Neacsu, I., (coord), Scoala romaneasca in pragul mileniului III, Bucuresti, Editura Paideia, 1997.
Paun, E., Educatia si dezvoltarea sociala, in Domenii ale pedagogiei (coord. S., Stanciu), Bucuresti, EDP, 1983.
Problematica reformei, Revista de pedagogie, nr.1-2/1993.
Stanciu, I. Gh.. Scoala si doctrinele pedgogice in secolul XX, Bucuresti, EDP,1995
Tomas, J., Marile probleme ale educatiei in lume, Bucuresti, EDP, 1977.
Vaideanu, G., Educatia la frontiera dintre milenii, Bucuresti, Editura Politica, 1988.
Vaideanu, G., UNESCO- 50 - EDUCATIE, Bucuresti, EDP, 1996
Vlasceanu, L., Decizie si inovatie in invatamant, Bucuresti, EDP, 1979.

II. ELEMENTE DE PSIHOLOGIA DEZVOLTARII COPILULUI SI ADOLESCENTULUI

1. Analiza conceptelor fundamentale: personalitate, dezvoltare, maturizare, stadialitate in dezvoltare s.a.
2. Stadiile dezvoltarii psihosomatice: intervalul de varsta, caracterizare generala, analiza schimbarilor in plan fizic, cognitiv, afectiv, motivational, volitiv, psihomotric, comunicare, al trasaturilor de personalitate. Implicatii socioeducationale.
3. Metode si tehnici de cunoastere a particularitatilor de varsta si individuale ale copilului si adolescentului (observatia, anamneza, studiul produselor activitatii, testele, chestionarul, experimentul psihopedagogic, studiul de caz s.a.).
4. Fi]a de caracterizare psihopedagogica. Valori instrumentale, valorizare, limite.

BIBLIOGRAFIE

Badea, E., Caracterizarea dinamica a copilului si adolescentului de la 3 la 18 ani cu aplicatie la fisa scolara, Bucuresti, EDP, 1993.
Berger, G., Tratat practic de cunoastere a omului, Bucuresti, Editura IRI, 1997.
Campbell, R., Adolescentul-copilul meu, Cluj-Napoca, Editura Logos, 1995.
Cosmovici, A., Iacob, L. (coord.), Psihologie scolara, Ia]i, Editura Polirom, 1998.
Golu, M., Dinamica personalitatii, Bucuresti, Editura Geneze, 1993.
Hayes, N., Orell, S., Introducere in psihologie, Bucuresti, Editura ALL, 1997.
Holban, I. (coord.), Cunoasterea elevului. O sinteza a metodelor, Bucuresti, EDP, 1978.
Mitrofan, N., Testarea psihologica a copilului mic, Bucuresti, Editura Press Mihaela, 1997.
Radu, I. (coord.), Psihologia educatiei si dezvoltarii, Bucuresti, Editura Academiei, 1983.
Radu, N., Psihologia varstelor. Adolescenta, Bucuresti, Editura Fundatia "Romania de maine", 1995.
Schiopu, U., Verza, E., Psihologia varstelor. Ciclurile vietii, Bucuresti, EDP, 1995.
Schiopu, U., Verza, E., Adolescenta. Personalitate si limbaj, Bucuresti, Editura Albatros, 1989.
Suteu, T., Cunoasterea si autocunoasterea elevilor, Bucuresti, Editura Politica, 1978.

III. PROCESUL DE INVATAMANT - SISTEM SI FUNCTIONALITATE

1. Procesul de invatamant: concept, structura, functii, dimensiuni, caracteristici.
2. Procesul de invatamant ca interactiune intre predare, invatare si evaluare.
3. Conditii si factori de crestere a eficientei procesului de invatamant (coerenta, calitatea si articularea componentelor, gradul de organizare a activitatii, calitatea vietii scolare, personalitatea profesorului, stilurile educationale s.a)

BIBLIOGRAFIE

Calin, M., Procesul instructiv-educativ, subsistem pedagogic, in Procesul instructiv-educativ. Instruirea scolara. Analiza multireferentiala, Bucuresti, EDP, 1995.
Cerghit, I., Procesul de invatare - cadru principal de instruire si educare a elevilor. Abordarea sistemica a procesului de invatamant, in Sinteze pe teme de didactica moderna (coord. I. Radu), Bucuresti, Tribuna Invatamantului, 1986.
Cristea, S., Procesul de invatamant- obiect de studiu al didacticii generale, in Pedagogie, vol.2, Pitesti, Editura Hardiscom, 1997.
Ionescu, M., Radu, I., Didactica moderna, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995.
Neacsu, I., Metode si tehnici de invatare eficienta, Bucuresti, Editura Militara, 1990.
Neacsu, I., Instruire si invatare, Bucuresti, EDP, 1999.
Potolea, D., Stilurile educationale, in Probleme fundamentale ale pedagogiei (coord. D. Todoran), Bucuresti, EDP, 1982.
Radu, I., Procesul de invatamant. Componentele principale ale procesului de invatamant, in Didactica moderna (coord. M. Ionescu, I. Radu), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995.

IV. FINALITATILE EDUCATIEI. IDEAL, SCOPURI, OBIECTIVE

1). Definirea si analiza conceptelor: finalitate, ideal, scop, obiectiv, sarcina.
2). Taxonomia finalitatilor. Criterii si sisteme de referinta: macro-micro (finalitati de sistem - finalitati de proces); grad de generalitate (obiective generale - specifice/intermediare; obiective - cadru, obiective de referinta; concrete/operationale); continut psihologic (obiective cognitive, afective, psihomotorii); temporalitate; masurabilitate s.a.
3) Operationalizarea obiectivelor educationale. Concept, model, relevanta practica, limite. Aplicatii.

BIBLIOGRAFIE

Antonesei, L., Paideia. Fundamentele culturale ale educatiei, Iasi, Editura Polirom, 1996.
Calin, M., Scopurile procesului instructiv-educativ. Perspectiva axiologica si praxiologica, in Procesul instructiv-educativ. Instruire scolara. Analiza multireferentiala, Bucuresti, EDP, R.A., 1995.
Cerghit, I., (coord.), Perfectionarea lectiei in scoala moderna, Bucuresti, EDP, 1983,
Cristea, S., Finalitatile educatiei, in Pedagogie, vol.1, Pitesti, Editura Hardiscom, 1996.
Cristea, S., Obiectivele pedagogice ale procesului de invatamant, in Pedagogie, vol.2, Pitesti, Editura Hardiscom, 1997.
Cuco], C., Finalitatile educatiei, in Pedagogie, Iasi, Editura Polirom, 1996.
De Landsheere, V., De Landsheere, G., Definirea obiectivelor educatiei, Bucuresti, EDP, 1979.
Dewey, J., Educatie si valoare, in Fundamente pentru o stiinta a educatie, Bucuresti, EDP, 1992.
Dimitriu, E., Finalitatile educatiei, in Probleme fundamentale ale educatiei (coord. D., Todoran), Bucuresti, EDP,1982.
Gagne, R., M., Briggs, L., J., Principii de design al instruirii, Bucuresti, EDP, 1977.
Neacsu, I., Finalitatile educatiei, in Curs de pedagogie (coord. I., Cerghit, L.,Vlasceanu), Bucuresti, Universitatea Bucuresti, 1988.
Nicola, I., Finalitatile actiunii educationale. Proiectarea educationala, in Pedgogie, Bucuresti, EDP,1994.
Potolea, D., Scopuri si obiective ale procesului didactic, in Sinteze pe teme de didactica moderna (coord. I.T.Radu), Culegere metodica editata de Tribuna Scolii, Bucuresti, 1996.
Potolea, D., Teoria si metodologia obiectivelor educationale, in Curs de pedagogie (coord. I. Cerghit, L.Vlasceanu), Bucuresti, Universitatea Bucuresti, 1988.

V. PROBLEME TEORETICE SI PRACTICE ALE CURRICULUMULUI. REFORMA CURRICULUMULUI IN INVATAMANTUL ROMANESC

1). Analiza conceptelor: curriculum, arie curriculara, cultura generala, continut al invatamantului, situatie de invatare.
2). Relatia obiective-continuturi-metode de predare-invatare-evaluare.
3). Factori determinanti si surse generatoare in elaborarea curriculumului.
4). Tipuri de curriculum: core curriculum (de baza, trunchi comun) - curriculum la dispozitia scolii; obligatoriu - optional; formal - nonformal; national-local.
5). Orientari si practici noi in organizarea curriculumului: interdisciplinaritate, organizare modulara, organizare de tip integrat, curriculum diferentiat si personalizat.
6). Documentele curriculare: planul-cadru, programe scolare, manualele, materialele-suport (ghiduri, portofolii, culegeri, manualul profesorului etc.). Metodologia aplicarii lor in scoala.

BIBLIOGRAFIE

Cretu, C., Curriculum diferentiat si personalizat, Iasi ,Editura Polirom, 1998.
Cretu, C., Conceptul de curriculum (etimologie, evolutii semantice ale conceptului de curriculum, definitii, componentele curriculumului, tipuri de curriculum), in Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice (coord. C. Cuco]), Iasi, Editura Polirom, 1998.
Cristea, S., Proiectarea curriculara, in Pedagogia, vol.2, Pitesti, Editura Hardiscom, 1997
Crisan,, Al. (coord.), Curriculum scolar. Ghid metodologic, Bucuresti, Ministerul Educatiei si Invatamantului. Institutul de Stiiinte ale Educatiei, 1996.
Cucos, C., Delimitari conceptuale:continut al invatamantului si curriculum, in Pedagogie, Iasi, Editura Polirom, 1996.
Curriculum si dezvoltare curriculara, Revista de pedagogie, nr.3-4/1994.
D'Hainaut, L. (coord.), Programe de invatamant si educatia permanenta, Bucuresti, EDP, 1981.
Jinga, I., Negret, I., Invatarea eficienta, Bucuresti, Editura Aldin, 1999.
Ministerul Educatiei Nationale, Curriculum National, , Bucuresti, 1998.
Potolea, D., Teoria si metodologia obiectivelor educationale, in Curs de pedagogie (coord.: I. Cerghit, L.Vlasceanu,), Bucuresti, Universitatea Bucuresti, 1988.
Stanciu, M., Reforma continuturilor invatamantului. Cadru metodologic, Iasi, Editura Polirom, 1999.
Vaideanu, G., Orientari si tendinte in educatia contemporana, in Educatia la frontiera dintre milenii, Bucuresti, Editura Politica, 1988.
Vaideanu, G., Curriculum-ul: de la a invata pentru a sti la a invata pentru a actiona, in UNESCO - 50 - EDUCATIE, Bucuresti, EDP, 1996.
Ungureanu, D., Teoria curriculumului, Timisoara, Editura Mirton, 1999.

VI. INVATAREA SCOLARA. ORIENTARI CONTEMPORANE IN TEORIA SI PRACTICA INVATARII SCOLARE

1. Conceptele de invatare si invatare scolara. Mecanisme si procesualitate. Forme, tipuri si niveluri de invatare.
2. Orientari principale in teoriile contemporane ale invatarii si relevanta lor pentru instruirea scolara.
3. Conditiile interne si externe ale invatarii scolare eficiente. Motivatia invatarii scolare-conditie interna integrativa: geneza, dinamica, forme si structuri; legea optimului motivational; strategii de formare dezvoltare.
4. Psihologic, logic si pedagogic in procesul invatarii si formarii conceptelor,a structurilor operatorii si actionale, a celor atitudinal-valorice.

BIBLIOGRAFIE

Ausubel, D.P., Robinson, R., Invatarea in scoala. O introducere in psihologia pedagogica, Bucuresti, EDP, 1981.
Cosmovici, A. (coord. A.Neculau, T.Cozma), Invatarea scolara, in Psihopedagogia pentru examenul de definitivare si gradul I, Iasi, Editura Spiru Haret, 1994.
Golu, P., Invatare si dezvoltare, Bucuresti, ESE, 1985.
Kulcsar, T., Factorii psihologici ai reusitei scolare, Bucuresti, EDP, 1978.
Jinga, I., Negret, I., Invatarea eficienta, Bucuresti, Editura Aldin, 1999.
Miclea, M., Psihologia cognitiva, CLuj-Napoca, Editura Gloria, 1994.
Miclea, M., Invatarea scolara si psihologia cognitiva, in Educatia si dinamica ei, (coord. M.Ionescu), Bucuresti, Editura Tribuna Invatamantului, 1998.
Neacsu, I., Metode si tehnici moderne de invatare eficienta, Bucuresti, Editura Militara, 1990.
Neacsu, I., Instruire si invatare, Bucuresti, EDP, 1999.

VII. PREDAREA. ORIENTARI CONTEMPORANE IN TEORIA SI PRACTICA PREDARII

1. Conceptul de predare. Relatiile intre predare, invatare si evaluare.
2. Predarea ca activitate de organizare si conducere a situatiilor de invatare.
3. Strategii si stiluri de predare.
4. Moduri de determinare a eficacitatii si eficientei predarii. Evaluarea comportamentului didactic al profesorului.

BIBLIOGRAFIE

Davitz, J., Ball, S., Psihologia procesului educational, Bucuresti, EDP, 1978.
Dragu, A., Structura personalitatii profesorului, Bucuresti, EDP, 1996.
Ionescu, M.,Chis, V., Strategii de predare-invatare in concordanta cu scopurile didactice, in Sinteze pe teme de didactica moderna, Bucuresti, Tribuna Invatamantului, 1986.
Iucu, R., Managementul clasei de elevi, Bucuresti, Editura D. Bolintineanu,1999.
Marcu, S.(coord.), Competenta didactica -perspectiva psihologiei, Bucuresti, Editura ALL, 1999.
Mitrofan, N., Aptitudinea pedagogica, Bucuresti, Editura Academiei, 1982.
Neacsu, I., Instruire si invatare, Bucuresti, EDP, 1999.
Potolea, D., Profesorul si strategiile conducerii invatarii, in vol. Structuri, strategii si performante in invatamant (coord. I. Jinga, L. Vlasceanu), Bucuresti, Editura Academiei, 1989.
Soitu, L., Pedagogia comunicarii, Bucuresti, EDP, 1997.
Wlodarski, Z., Legitatile psihologice ale invatarii si predarii, Bucuresti, EDP, 1980.

VIII. METODOLOGIA SI TEHNOLOGIA INSTRUIRII

1. Delimitari conceptuale: metodologie, tehnologie, metoda, procedeu. Analiza interdependentelor.
2. Sistemul metodelor de instruire: clasificare, caracteristicile principalelor grupe de metode.
3. Descrierea metodelor didactice. Fundamente si posibilitate de aplicare eficienta, activizatoare, creativa.
4. Strategii didactice: concept, clasificare, caracteristici. Aplicatii la disciplina predata.
5. Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire: rol, functii, valente formative, limite.
6. Instruirea asistata de calculator- directie complementar strategica in valorizarea si potentarea metodologiei instruirii si invatarii.

BIBLIOGRAFIE

Cerghit, I., Metode de invatamant, Ed a II-a, Bucuresti, EDP, 1980.
Cerghit, I., Neacsu, I., Metodologia activitatii didactice, in Didactia (coord. D. Salade), Bucuresti, EDP, 1982.
Chis, V., Demersuri de instruire sub asistenta calculatorului, in Educatia si dinamica ei, Bucuresti, Editura Tribuna Invatamantului, 1998.
Cretu, C., Instruirea asistata de calculator. Experiente si perspective, in Psihopedagogie pentru examenul de definitivare si gradul II (coord. A. Neculau, T. Cozma) , Iasi, Editura Spiru Haret, 1994.
Ionescu, M., Chis, V., Metodologia activitatii didactice, in Didactica moderna (coord. M. Ionescu, I. Radu), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995.
Mucica, T.(coord.), Indrumar metodic pentru folosirea mijloacelor de invatamant, Bucuresti, EDP, 1982.
Moise, C., Metode de invatamant, in Psihopedagogia pentru examenele de definitivare si grade didactice (coord. C. Cucos), Iasi, Editura Polirom, 1998.

IX. COMUNICAREA DIDACTICA

1. Comunicarea psihopedagogica si psiholingvistica.
2. Tipuri de comunicare umana: caraceteristici, relatii
3. Comunicare si interactiune didactica: definire, structura cadru, mecanisme, caraceteristici.
4. Relatii de comunicare in actul didactic: tipuri, disfunctii, blocaje.
5. Competenta de comunicare a profesorului. Caracteristici, feedbackul oferit de comunicare in contextul situatiilor didactice.

BIBLIOGRAFIE

Davitz, J., Ball, S., Psihologia procesului educational, Bucuresti, EDP, 1978.
Grant, B., Hennings, D., Miscarile, gestica si mimica profesorului, Bucuresti, EDP, 1977.
Iacob, L., Comunicarea didactica, in Psihologie, Iasi, Editura Spiru Haret, 1994.
Mcquail, D., Comunicarea, Iasi, Editura Institutul European, 1999.
Neacsu, I., Metode si tehnici de invatare eficienta, Bucuresti, Editura Militara, 1990.
Neacsu, I., Instruire si invatare, Bucuresti, EDP, 1999.
Paun, E., Sociopedagogie scolara, Bucuresti, EDP, 1982.
Salavastru, C., Logica si limbaj in educatie, Bucuresti, EDP, 1994.
Stanton, N., Comunicarea, Bucuresti, Editura Stiinta si Tehnica, 1995.
Soitu, L., Pedagogia comunicarii, Bucuresti, EDP, 1997.
Toma, Gh. (coord.), Tehnici de comunicare, Bucuresti, Editura Artprint, 1999.

X. EVALUAREA IN PROCESUL DE INVATAMANT SI EDUCATIE

1. Conceptul de evaluare. Masurare-apreciere-decizie. Integrarea evaluarii in procesul de invatamant.
2. Functiile evaluarii.
3. Forme/tipuri de evaluare a rezultatelor si progreselor scolare.
4. Metode si tehnici de evaluare a rezultatelor scolare. Modalitati de perfectionare (testul docimologic, portofoliu, proiectul s.a).
5. Metodologia proiectarii elaborarii, aplicarii si interpretarii probelor de evaluare.
6. Factori perturbatori si erori in evaluarea didactica - modalitati de corectare.
7. Formarea capacitatii de autoevaluaare la elevi.
8. Perfectionarea sistemului de evaluare si examinare in perspectiva reformei invatamantului romanesc.

BIBLIOGRAFIE

Cucos, S., Probleme de docimologie didactica, in Psihopedagogia pentru examenele de definitivare si gradele didactice (coord. C. Cucos), Iasi, Editura Polirom, 1998.
De Lansheere, G., Evaluarea continua a elevilor si examenele , Bucuresti, EDP, 1975.
Jinga, I., Petrescu, A., Evaluarea performantei scolare, Bucuresti, Editura Adelfin, 1996.
Neacsu, I., Stoica, A., (coord.), Ghid general de evaluare si examinare, MEN, Bucuresti, Editura Aramis, 1996.
MEN, Reforma sistemului de evaluare si examinare, Bucuresti, Editura Scoala Romaneasca, 1998.
Radu, I. T., Evaluarea rezultatelor scolare, in Sinteze pe teme de didactica moderna, Bucuresti, Tribuna Invatamantului, 1981.

XI. Proiectarea pedagogica a activitatilor de instruire si educatie. Moduri si forme de organizare a activitatilor didactice

1). Conceptul de proiectare pedagogica. Functiile proiectarii pedagogice: anticipare, orientare, organizare, dirijare, reglare-autoreglare, decizie, inovare.
2). Etapele proiectarii pedagogice: definirea obiectivelor si a sistemului de referinta spatio-temporal: determinarea continuturilor; stabilirea strategiei optime de actiune; stabilirea criteriilor si a instrumentelor de evaluare.
3) Niveluri ale proiectarii peagogice. Finalizarea proiectarii pedagogice: 3.1 Proiecte elaborate pe: ciclu, an, semestru de invatamant, saptamana, ora; 3.2 Proiecte elaborate pe: arii curriculare, disciplina scolara, tema, subiect.
4). Unitate si diversitate in proiectarea activitatilor de instruire si educatie. Modele de proiectare a lectiei, a altor activitati scolare si extrascolare.
5) Grile de evaluare. Criterii de autoevaluare.
6) Moduri si forme de organizare a activitatilor didactice: concept, tipologie (frontal, pe grupe, individual etc): Lectia-activitate didactica de baza. Alte forme de organizare.
7) Aplicatii: proiectarea unui sistem de lectii, de alte activitati scolare si extrascolare.

BIBLIOGRAFIE

Buzas, L., Activitatea didactica pe grupe, Bucuresti, EDP., 1976.
Cerghit, I. (coord.). Perfectionarea lectiei in scoala moderna, Bucuresti, EDP, 1983.
Gagne, R.M., Briggs, L.J., Principii de design al instruirii, Bucuresti, EDP, 1977.
Ionescu, M., Clasic si modern in organizarea lectiei, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1982.
Ionescu, M., Lectia intre proiect si realizare, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1982.
Jinga, I., Negret, I., Invatarea eficienta, Bucuresti, Editura Aldiri, 1999.
Neacsu, I., Instruire si invatare, Bucuresti, EDP, 1999.

XII. PSIHOSOCIOLOGIA GRUPURILOR SCOLARE. DIRIGINTELE SI DIRIGENTIA. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

1. Natura si caracteristicile grupurilor scolare. Clasa de elevi ca grup socio-educativ. Valentele formative ale clasei de elevi si grupului scolar. Relatii intergrupale.
2. Metode si tehnici de studiere si caracterizare a grupurilor scolare.
3. Managementul clasei de elevi: concept, problematica sociala, psihologica, normativa, operationala si inovatoarere.
4. Dirigintele si dirigentia:roluri si strategii de interventie, formare, evaluare.

BIBLIOGRAFIE

Bourhis, R., Leyens, J-F. (coord.), Stereotipuri, discriminare si relatii intergrupuri, Iasi, Editura Polirom, 1997.
Cosmovici, A., Iacob, L.(coord.), Psihologie scolara, Iasi, Editura Polirom, 1998.
Cruceru, S., Toma, S., Ora de dirigentie, Bucuresti, Editura ProArcadia, 1994.
Dirigintele. Ora de dirigentie, Bucuresti, Tribuna Invatamantului, 1995.
Iucu, R., Managementul clasei de elevi, Bucuresti, Editura Dimitrie Bolintineanu, 1999.
Iucu, R., Managementul si gestiunea clasei. Fundamentate teoretico-metodologice, Iasi, Editura Polirom, 2000.
Neculau, A., Liderii in dinamica grupurilor, Bucuresti, ESE, 1977.
Nicola, I., Dirigintele si sintalitatea colectivului de elevi, Bucuresti, EDP, 1978.
Paun, E., Sociopedagogie scolara, Bucuresti, EDP, 1982.
Potolea, D., De la stiluri la strategii - o abordare empirica a comportamentului didactic, in Structurii, strategii si performante in invatamant (coord. I. Jinga, L. Vlasceanu), Bucuresti, Editura Academiei, 1989.
Toma, S., Profesorul, factor de decizie, Bucuresti, Editura Tehnica, 1994.
Zlate, M., Psihologia sociala a grupurilor scolare, Bucuresti, Editura Politica, 1972.

XIII. ORIENTAREA SCOLARA SI PROFESIONALA. CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICA IN SCOALA

1. Bazele sociale si psihopedagogice ale consilierii si orientarii in scoala. Tipuri de abordari in consiliere si orientare.
2. Principii, obiective, continut si metode utilizate in procesul consilierii.
3. Consilierea, orientarea si dezvoltarea carierei - strategii si terapii educationale.

BIBLIOGRAFIE

Ghid metodologic pentru orinetarea scolara si profesionala, Bucuresti, EDP, 1989.
Dirigentie, consiliere si orientare, Bucuresti, Editura Tribuna Invatamantului, 1998.
Cariera: sansa sau planificare?, Revista de pedagogie nr.1-12, 1997.
Salade, D., Dimensiunile educatiei, Bucuresti, EDP, 1997.
Tomsa, Gh. (coord.), Dictionar de orientare scolara si profesionala, Bucuresti, Editura Afelin, 1996.
Tomsa, Gh., Orientarea si dezvoltarea carierei la elevi, Bucuresti, Casa de Editura si Presa Viata Romaneasca, 1999.
Tom]a, Gh., Consilierea si orientarea in scoala, Bucuresti, Casa de Editura si Presa Viata Romaneasca, 1999.
Zapartan, M., Eficienta cunoasterii factorilor de personalitate in orientarea scolara si profesionala a elevilor, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1990.

XIV. DIMENSIUNILE CREATIVITATII. CULTIVAREA CREATIVITATII LA ELEVI

1. Delimitari conceptuale in studiul creativitatii. Creativitatea ca proces si produs. Personalitatea creatoare.
2. Natura si structura actului creator: etape, tipuri, mecanisme, structura factoriala (factori cognitivi si noncognitivi).
3. Metode si tehnici de depistare a capacitatilor creative la elevi.
4. Predarea creativa - invatarea creativa.
5. Modalitati de stimulare a conduitei creative la elevi.

BIBLIOGRAFIE

Badea, E., Flexibilitatea mintala. O viziune sincronica, Bucuresti, EDP, 1998.
Copii si tineri supradotati, in Revista de pedagogie nr.4-7, 1993.
Caluschi, M., Gugiuman, A., Luca, R. s.a, Inventica in scoala, Iasi, Editura BIT, 1994.
Cretu, C., Psihopedagogia succesului, Iasi, Editura Polirom, 1997.
Jigan, M., Copiii supradotati, Bucuresti, Societatea Stiinta si Tehnica, 1994.
Landau, E., Psihologia creativitatii, Bucuresti, EDP, 1979.
Munteanu, A., Incursiuni in creatologie, Timisoara, Editura Augusta, 1994.
Nicola, Gr. (coord.), Stimularea creativitatii elevilor in procesul de invatamant, Bucuresti, EDP, 1981.
Oprescu, V., Aptitudini si atitudini, Bucresti, Editura Stiintifica, 1991.
Petru, I., Educatie si creatie, Bucuresti, EDP, 1995.
Radu, I. (coord.), Intoducere in psihologia contemporana, CLuj-Napoca, Editura Sincron, 1991.
Roco, M., Creativitatea individuala si de grup, Bucuresti, Editura Academiei, 1981.
Rosca, Al., Creativitatea generala si specifica, Bucuresti, Editura Academiei, 1981.
Sima, I., Creativitatea la varsta prescolara si scolara mica, Bucuresti, EDP, 1999.
Stoica, A., Creativitatea elevilor-posibilitati de cunoastere si de educare, Bucuresti, EDP, 1983.

XV. MANAGEMENTUL SISTEMULUI DE INVATAMANT SI AL INSTITUTIILOR SCOLARE. MANAGEMENTUL SCHIMBARILOR IN INVATAMANT

1. Conceptul de management educational.
2. Principiile, functiile si continutul managementului educational.
3. Nivelurile ale conducerii invatamantului - sistem si institutie.
4. Directorul de scoala ca manager scolar: personalitate, stiluri, eficienta.
5. Profesorul, factor de decizie.
6. Elemente de reforma in domeniul managementului educational din Romania.

BIBLIOGRAFIE

Andrei, N., Dumitrescu, I., Conducerea stiintifica a unitatilor scolare, Bucuresti, EDP, 1993.
Cornescu, V., Mihailescu, I., Stanciu, S., Management. Teorie si practica, Bucuresti, Editura Actami, 1994.
Cristea, S., Pedagogie generala. Managementul educatiei, Bucuresti, EDP, 1996.
Drucker, P., Management. Eficienta factorului decizional, Deva, Editura Destin, 1994.
Jinga, I., Conducerea invatamantului. Manual de management institutional, Bucuresti, EDP, 1993.
Joita, E., Management scolar. Elemente de tehnologie manageriala, Craiova, Editura Gh. C. Alexandru, 1995.
Managementul invatamantului, Revista invatamantului prescolar nr.3-4/1995.
Paun, E., Scoala - o abordare sociopedagogica, Iasi, Editura Polirom, 1998.
Popescu, V., Stiinta conducerii invatamantului, Bucuresti, EDP, 1973.
Toma, St., Profesorul, factor de decizie, Bucuresti, Editura Tehnica, 1994.
Vlasceanu, M., Psihologia organizatiilor si a conducerii, Bucuresti, Editura Paideia, 1993.

XVI. CERCETAREA PEDAGOGICA. INOVAREA TEORIEI SI PRACTICII EDUCATIONALE

1. Cercetarea pedagogica. Concept, specific, roluri, functii, tipologie. Relatie cercetare-teorie-practica educationala.
2. Proiectul de cercetare. Etapele cercetarii in stiintele educatiei.
3. Repertoriul metodelor si tehnicilor implicate in cercetarea specifica stiintelor educatiei: analiza, relatii, avantaje, limite.
4. Institutii.,orientari, teme si programe de cercetare educationala in reforma invatamantului din Romania.

BIBLIOGRAFIE

Chelcea, S., Margineanu, I., Cauc, I., Cercetarea sociologica. Metode si tehnici, Deva, Editura Destin, 1998.
Davitz, J., Ball, S., Psihologia procesului educational, Bucuresti, EDP, 1978.
De Landsheere, G., Istoria universala a pedagogiei experimentale, Bucuresti, EDP, 1995.
Dragan, I., Nicola, I., Cercetarea psihopedagogica, Targu Mures, Editura Tipomur, 1993.
Hassenforder, J., Inovatia in invatamant, Bucuresti, EDP, 1976.
Marga, A., Educatia in tranzitie, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1999.
Muster, D., Metodologia cercetarii in educatie si invatamant, Bucuresti, Editura Albatros, 1985.
Planchard, E., Cercetarea in pedagogie, Bucuresti, EDP, 1972.
Rotariu, T. (coord.), Metode statistice aplicate in stiintele sociale, IAsi, Editura Polirom, 1999.
Stanciu, I., Vlasceanu, L., Cercetarea si inovatia in invatamant, in Curs de pedagogie (coord. I., Cerghit, L. Vlasceanu), Bucuresti, TUB, 1988.
Vlasceanu, L., Decizie si inovatie in invatamant, Bucuresti, EDP, 1979.
Vlasceanu, L., Metodologia cercetarii sociale, Bucuresti, ESE, 1986.


9 comentarii:

 1. Multumim. Foarte utile materiale, le voi folosi in timpul ramas pana la sustinerea examenului de definitivat.

  RăspundețiȘtergere
 2. Cu multa placere! Spor la invatat!

  RăspundețiȘtergere
 3. cum ati facut chestia cu urmarirea vizitatorilor
  multumesc

  RăspundețiȘtergere
 4. Am inserat un free counter in macheta blogului.

  RăspundețiȘtergere
 5. Multumesc pentru materiale. Imi vor fi de un real folos, mai ales ca sunt deja in criza de timp. Este de laudat la superlativ efortul dvs. ( un efort anonim !!! ).

  RăspundețiȘtergere
 6. Cu multa placere, ma bucur ca v-am putut ajuta!

  Spor la invatat si bafta multa la examene!

  RăspundețiȘtergere
 7. Si totusi temele de la gradul 2 nu sunt astea.ma uitam la a 2 a, in programa e ceva cu psihologa copilului, in lista e cu calitatea si managementul calitatii..

  RăspundețiȘtergere
 8. Rares, tocmai ce am verificat pe site-urile unor DPPD-uri. Temele NU s-au schimbat, sunt cele publicate de mine aici.

  Mult spor la invatat!

  RăspundețiȘtergere
 9. Lista programelor o gasesti si la adresa http://administraresite.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=14344

  RăspundețiȘtergere